2

בגלל הרב קו: צעיר עם אוטיזם קשה נעצר בניגוד לחוק